ورق نسوز میکا، بلنکت و برد

میکا
تهیه شده از سنگ های معدنی است .
ورقه های میکا را ]آیزن گلاس[ نیز می گویند .
میکا نوعی سنگ معدنی است . میکا را جهت استفاده تجاری ورقه – ورقه کرده و سپس به اندازه و ضخامت های مورد نظر در می آورند .
این محصول عایق خوبی است چرا که حرارت و برق از آن عبور نمی کند .
تحمل دمایی میکا ۹۰۰ درجه سانتی گراد است و در ابعاد رولی و ورقی در ضخامت هی مختلف قابل عرضه می باشد .

فهرست