فیلترهای نسوز

بگ فیلتر – سبد و و توری
تهیه شده از پلی استر و نومکس
به صورت رول در عرض های مختلف
جهت دوخت فیلترهای گرد گیر و غبار گیر با قابلیت هوادهی مختلف جهت مصارت کارخانه های آرد ، سیمان ، گچ ، آسفالت و ..
سبد و ون توری = طبق سفارش برای بگ فیلتر ها با مفتول های ضد زنگ در سایز های مختلف ساخته می شود

فهرست